פרטים

נפגש בנקודה הבולטת ביותר בברלין. בכניסה למגדל הטלוויזיה באלכסנדרפלאץ.

הסיור יוצא ב-10:00 בבקשה הגיעו קצת לפני.